Usługi budowlane

Firma ALBUD świadczy usługi dla instytucji i jednostek samorządowych na podstawie kontraktów drogowych zawieranych na podstawie wygranych przetargów, opartych o zamówienia publiczne oraz klientów indywidualnych w zakresie:

  • budowy dróg
  • remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych
  • remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych i gruntowych
  • budowy i remontu pieszych ciągów komunikacyjnych
  • usług brukarskich
  • robót interwencyjno- remontowych
  • robót ziemnych